Distribució Online

En FORMAT ONLINE sostenim un excel·lent tiratge seleccionat per Digital Màrqueting amb Bases certificades per International SURVEYMONKEY.
BBDD segmentades per a un sector d’alt standing, abastant els següents països: Uruguai, Argentina, Puerto Rico, USA (Miami), Espanya i França. Podent facilitar informes en temps real de la distribució a cada ciutat.

 

Els beneficis de la distribució en línia

 

Els hàbits de consum estan canviat cada dia, i Internet es presenta com una oportunitat per a molts sectors i la distribució comercial no ha romàs aliena a aquest fenomen.

Les possibilitats que ofereix la xarxa per fer més senzilla la nostra vida diària són inimaginables.

En resum, la societat està canviant i els nous hàbits porten amb si nous comportaments que fan del canal en línia una alternativa molt interessant.

Per tant, les empreses de distribució comercial no poden donar l’esquena a aquest nou escenari protagonitzat per les tecnologies de la informació.

 

Principals avantatges de les empreses al comercialitzar per Internet

 

  • Possibilitat d’un accés global i expansió de demanda: nombre creixent d’usuaris a Internet al costat del major abast del negoci per l’eliminació de barreres geogràfiques i logístiques.
  • Personalització i relacions a llarg termini per la possibilitat d’establir contactes interactius amb els clients de forma contínua.
  • Immediatesa per productes disponibles les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any.
  • Possibilitat d’economies d’escala causa de l’enorme volum de negoci i potencial de nous clients.

 

Principals avantatges dels consumidors a comercialitzar per Internet

 

  • Disponibilitat de gran informació, immediatesa i disponibilitat completa de forma online.
  • Major facilitat per a realitzar comparacions en preus i increment qualitatiu en la competència del mercat.
  • Comoditat doncs es troba associada no només al procés de recerca d’informació i de selecció de productes, sinó també a la compra i el seu transport.

Xarxes socials

Enllaços

Back to Top