Honorari Bàsic

Honorari per Servei Bàsic de Personal Shopper.

 

Consisteix en assistir de forma personalitzada al client comprador durant la recerca, negociació i tancament de la compra d’una propietat, això es realitza amb un clar posicionament a favor del comprador.

 

El client serà informat des d’una primera instància del sistema de treball.

 

Oferim transparència, seguretat i tranquil·litat durant tot el procés de la transacció; cobrant així un honorari només si es produeix l’operació.

 

Tant per als habitatges d’obra nova com les de segona mà que no superin els 500 mil euros del preu de venda, els nostres honoraris són fixos i no per percentatge, sent el seu import de € 5.000.- més IVA, els quals en aquest servei seran absorbits pel comprador que acorda els nostres serveis; quedant el venedor exempt completament de pagaments, en concepte d’honoraris per serveis immobiliaris.

 

Per als habitatges de valor superior a 500 mil euros, els nostres honoraris són de l’1% del preu de venda més IVA.

 

Finalment, els honoraris es cobren en el moment de produir-se la venda i mitjançant transferència bancària.

Xarxes socials

Enllaços

Back to Top